top of page
Klienti po CMP

Cvičení dle Bobath konceptu + PNF.

Antispastiká terapie.

Kondiční cvičení.

Dechová gymnastika.

Cévní gymnastika.

Nácvik mobility na lůžku.

Vertikalizace do sedu, stoje.

Nácvik stability.

Nácvik chůze.

Nácvik úchopů.

Grafomotorika.

Nácvik ADL.

Cvičení kognitivních funkcí.

Bazální stimulace.

Pomoc při výběru kompenzačních pomůcek.

 

Manipulace s novorozencem

Něžná náruč+ předporodní kurz (simulovaná manipulace).

Ergonomie v domácím prostředí.

Terapie po poranění brachiálního plexu.

Terapie po zlomení klíční kosti.

Míčková facilitace při respiračním onemocnění.

bottom of page