top of page

Přetížení během pracovního života a při sportu

Během pracovního života přetěžujeme určité části těla. Pokud nedojde ke kompenzaci pohybu, dochází časem k poškození tkání. Poškozená tkáň zprvu bývá akutního charakteturu. Pokud roky toto necháváme  bez pomoci, dochází k chronickým stavům a změnám, které se projevují v podobě mnoha nemocí a postižení. Díky tomuto dochází k pracovní neschopnosti a s tím spojené finanční potíže a hlavně k omezení činností, které nás v životě baví a naplňují.

My jako terapeuté bychom měli pomocí rozhovoru s Vámi a odborného vyšetření nejlépe dojít na zdroj problému. Po zjištění nastavíme druh terapie, můžeme poradit ohledně kompenzačních pomůcek a edukujeme o aoutoterapii jako kompenzaci problému.

Přetěžování části těla při sportech je v dnešních době již velmi známo a kompenzační cvičení by mělo být součástí každého treninku, nebo být součástí před alebo alespoň po rekreačním sportování. Pokud k tomu nedojde, tak si místo zlepšování zdraví spíše zaděláváme na potíže pohybového aparátu, které poměrně často končí až operačními výkony.

Obrázek1.jpg
sezení.jpg
index.jpg
bottom of page