top of page
Neurologická postižení - periférní a centrální parézy

Periférní paréza na horní končetině je poškození nervu. Periférní nerv se nachází v oblasti od výstupu nervů z páteře a vede do konců končetin. Zde patří například poškození brachiální plexu, úžinové syndromy nervus ulnaris, nervus radialis a nervus medianus. Každý nerv inervuje skupinu svalů a od toho se odvíjejí různé potíže na horních končetinách, které léčime speciální terapií a edukujeme, jak urychlovat dorůstání nervu.

Centrální parézy je poškození vedení pohybu nad míchou, tedy poškození v oblasti mozku. Zde je opět speciální cvičení. My se nejvíce zaměřuje na neurorehabilitaci dle Bobath konceptu, antispastické terapie a samotné postupy ergoterapie.

bottom of page