top of page
Dupuytrenova kontraktura

Dupuytrenovu kontrakturu lze pokládat za dědičné onemocnění. Typickým příznakem je vyvíjející se zatuhnutí v dlani, poté hmatné uzly nebo pruhy jdoucí k prstům, které nelze plně natáhnout. Onemocnění není bolestivé. Zvětšující se kontraktura prstů snižuje manuální zručnost ruky. Naše terapie se zaměřuje na zpomalování progrese (pomocí konzervativní léčby), nebo pooperačním zákroku.

bottom of page