top of page
Potíže u horních končetin
Ostatní diagnózy

Amputace na dolní končetině v rámci ADL.

Totální endoprotézy kolenních a kyčelních kloubů v rámci ADL.

Neurologické onemocnění (cévní mozková příhoda, roztroušená skleróza, Parkinsonova choroba, demence).

Terapie co nabízíme

Masáž a uvolnění pomocí pěnového míčku.

Uvolnění pomocí baňky.

Uvolnění pomocí PANAT terapie.

Uvolnění pomocí tejpování.

Uvolnění pomocí su-jok prstýnku a náramku.

Mobilizace kloubů.

Zvětšování kloubních rozsahů pasivně a aktivně.

Flossing terapie.

Facilitace povrchové i hluvoké citlivosti.

Nácvik protahovacích cviků na podkladě neuromobilizace.

Funkční posílení oslabených svalů.

Vyšetření klenby ruky + posílení klenby ruky.

Nácvik jemné motoriky.

Prstová gymnastika.

Nácvik úchopu – statickýci i dynamických.

Grafomotorika.

Nácvik funkce ruky na nerurofyziologickém podkladě dle Bobath konceptu.

Antispastická terapie.

Doporučení komentačních pomůcek.

Shodnocení svalového testu pro pojišťovny.

bottom of page