top of page
Řezná poranění se suturou šlach

Bohužel některé řezné poranění končí přeříznutím šlachy. Pokud se podaří lékařem zpět přišít šlachu nebo se zvolí jiná metoda operace například šlachový transfer, následuje dlouhá rehabilitace. Je velmi přesná s mnoha kontraindikacemi pohybu v daném období po operaci. Tato terapie se řídí podle ošetřujicího lékaře, který zhodnotí fázi srůstu. Aplikují se speciální dynamické dlahy na kterých se musí cvičit. Dále se pokračuje v ergoterapii již bez dlah velmi pomalým zatěžováním.

bottom of page